ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΧΗΜ.ΒΙΟ.ΞΑΝ.
παραγωγή & εμπορία χρωμάτων||  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Αντισκωριακά αστάρια, χρώματα ταχύστεγνα (ελαιοχρώματα), χρώματα για σιδηροκατασκευές, εργαλειομηχανές & αγροτικά μηχανήματα, ηλεκτροστατικές βαφές, βερνίκια επιπλοποιίας, κόλλες- ξυλόκολλες.