ΠΡΟΦΙΛ

ΧΗΜ.ΒΙΟ.ΞΑΝ.
παραγωγή & εμπορία χρωμάτων||  ΠΡΟΦΙΛ

" Η ΧΗΜ.ΒΙΟ.ΞΑΝ. ιδρύθηκε στις 10/9/1977 με έδρα το Μαγικό Ξάνθης. Η ΧΗΜΒΙΟΞΑΝ δραστηριοποιείται στην περιοχή της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Η εταιρία διαθέτει οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων. Οι πωλήσεις της διενεργούνται από 4 σημεία πώλησης της εταιρίας στην Ξάνθη, στην Κομοτηνή και στην Θεσσαλονίκη, καθώς και από άλλα εμπορικά καταστήματα συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. "

 

Η εταιρία ΧΗΜΒΙΟΞΑΝ ιδρύθηκε στις 10/9/1977 (ΦΕΚ 2913) με βασικούς μετόχους τους Πασχαλίδη Εμμανουήλ και Ιωακειμίδη Κωνσταντίνο. Η Διοίκηση της εταιρίας ασκείται από κοινού από τους δύο μετόχους, ενώ οι υπόλοιπες λειτουργικές θέσεις του οργανογράμματος στελεχώνονται από κατάλληλα καταρτισμένα άτομα με μακρά εμπειρία στην εταιρία.

Η ΧΗΜΒΙΟΞΑΝ δραστηριοποιείται κυρίως στην περιοχή της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει και εξαγωγική δραστηριότητα. Η εταιρία διαθέτει οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων. Οι πωλήσεις της διενεργούνται από 4 σημεία πώλησης της εταιρίας, από πωλητές που επισκέπτονται τους πελάτες, καθώς και από άλλα εμπορικά καταστήματα συνεργατών.
Συνολικά η επιχείρηση απασχολεί στην παραγωγή και τις πωλήσεις 20 άτομα, εξαιρουμένων των μετόχων.

 


 

 

 

Χημική Βιομηχανία Ξάνθης ΕΠΕ

Εργοστάσιο & Έδρα της Εταιρίας
11 ο χλμ Ξάνθης - Μαγγάνων, Μαγικό Ξάνθης
Τηλ.: 25410-94171, Fax: 25410-94084

 

Υποκαταστήματα

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
Σίνδος ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310-798860, Fax: 2310-798760

 

Υποκατάστημα Κομοτηνής
Μιχ. Καραολή 15Α
Τηλ.: 25310-31431

 

Υποκατάστημα Ξάνθης
Θεσσαλονίκης 16-18
Τηλ.: 25410-27031