Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΗΜ.ΒΙΟ.ΞΑΝ.
παραγωγή & εμπορία χρωμάτων||  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

" Η ΧΗΜ.ΒΙΟ.ΞΑΝ. ιδρύθηκε στις 10/9/1977 με έδρα το Μαγικό Ξάνθης. Η ΧΗΜΒΙΟΞΑΝ δραστηριοποιείται στην περιοχή της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Η εταιρία διαθέτει οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων. Οι πωλήσεις της διενεργούνται από 4 σημεία πώλησης της εταιρίας στην Ξάνθη, στην Κομοτηνή και στην Θεσσαλονίκη, καθώς και από άλλα εμπορικά καταστήματα συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. "

 

Η εταιρία ΧΗΜΒΙΟΞΑΝ ιδρύθηκε στις 10/9/1977 (ΦΕΚ 2913) με βασικούς μετόχους τους Πασχαλίδη Εμμανουήλ και Ιωακειμίδη Κωνσταντίνο. Η Διοίκηση της εταιρίας ασκείται από κοινού από τους δύο μετόχους, ενώ οι υπόλοιπες λειτουργικές θέσεις του οργανογράμματος στελεχώνονται από κατάλληλα καταρτισμένα άτομα με μακρά εμπειρία στην εταιρία.

Η ΧΗΜΒΙΟΞΑΝ δραστηριοποιείται κυρίως στην περιοχή της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει και εξαγωγική δραστηριότητα. Η εταιρία διαθέτει οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων. Οι πωλήσεις της διενεργούνται από 4 σημεία πώλησης της εταιρίας, από πωλητές που επισκέπτονται τους πελάτες, καθώς και από άλλα εμπορικά καταστήματα συνεργατών.
Συνολικά η επιχείρηση απασχολεί στην παραγωγή και τις πωλήσεις 20 άτομα, εξαιρουμένων των μετόχων.

 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας ΧΗΜΒΙΟΞΑΝ βρίσκονται μέσα σε ιδιόκτητο οικόπεδο 20.000 m2 στο Μαγικό Ξάνθης.
Για να μπορέσει να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της και να ανταποκριθεί στον αυξανόμενο ανταγωνισμό, η εταιρία επέκτεινε τις κτιριακές εγκαταστάσεις της με αποθηκευτικούς χώρους  και Βοηθητικών Υλών, Υλικών Συσκευασίας και Ετοίμων Προϊόντων. Σήμερα, η συνολική στεγασμένη επιφάνεια των εγκαταστάσεών της ξεπερνά τα 3.300 m2.

Η εταιρία διαθέτει τον απαιτούμενο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής καθώς και ένα άρτια εξοπλισμένο Χημείο, με εργαστηριακό εξοπλισμό έρευνας και ποιοτικού ελέγχου που καθιστούν δυνατό το σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της.
Επίσης η εταιρία διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 650m2 στην ΒΙΠΕ.ΣΙΝΔΟ Θεσσαλονίκης, σε γήπεδο 2500m2, το οποίο είναι το κέντρο διανομής και πωλήσεων στην υπόλοιπη βόρεια Ελλάδα.

 


 

Χημική Βιομηχανία Ξάνθης ΕΠΕ

Εργοστάσιο & Έδρα της Εταιρίας
11 ο χλμ Ξάνθης - Μαγγάνων, Μαγικό Ξάνθης
Τηλ.: 25410-94171, Fax: 25410-94084

 

Υποκαταστήματα

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
Σίνδος ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310-798860, Fax: 2310-798760

 

Υποκατάστημα Κομοτηνής
Μιχ. Καραολή 15Α
Τηλ.: 25310-31431

 

Υποκατάστημα Ξάνθης
Θεσσαλονίκης 16-18
Τηλ.: 25410-27031