ΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΧΗΜ.ΒΙΟ.ΞΑΝ.
παραγωγή & εμπορία χρωμάτων||  ΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
 

Πολυουρεθανικά χρώματα, εποξειδικά χρώματα, βιομηχανικά δάπεδα, μείγματα εποξειδικών για βιολογικούς καθαρισμούς, χρώματα διαγραμμίσεων οδοστρωμάτων.