ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΗΜ.ΒΙΟ.ΞΑΝ.
παραγωγή & εμπορία χρωμάτων||  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας ΧΗΜΒΙΟΞΑΝ βρίσκονται μέσα σε ιδιόκτητο οικόπεδο 20.000 m2 στο Μαγικό Ξάνθης.
Για να μπορέσει να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της και να ανταποκριθεί στον αυξανόμενο ανταγωνισμό, η εταιρία επέκτεινε τις κτιριακές εγκαταστάσεις της με αποθηκευτικούς χώρους  και Βοηθητικών Υλών, Υλικών Συσκευασίας και Ετοίμων Προϊόντων. Σήμερα, η συνολική στεγασμένη επιφάνεια των εγκαταστάσεών της ξεπερνά τα 3.300 m2.


Η εταιρία διαθέτει τον απαιτούμενο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής καθώς και ένα άρτια εξοπλισμένο Χημείο, με εργαστηριακό εξοπλισμό έρευνας και ποιοτικού ελέγχου που καθιστούν δυνατό το σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της.

Επίσης η εταιρία διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 650m2 στην ΒΙΠΕ.ΣΙΝΔΟ Θεσσαλονίκης, σε γήπεδο 2500m2, το οποίο είναι το κέντρο διανομής και πωλήσεων στην υπόλοιπη βόρεια Ελλάδα.