ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:

ΧΗΜΒΙΟΞΑΝ Ε.Π.Ε.
Βιομηχανία Χρωμάτων
Μαγικό Ξάνθης 67100

τηλ: 25410 94171
Fax: 25410 94084

email:   info@chimbioxan.gr